top of page

КУЛЬТУРА РАДЯНСЬКОЇ ДОБИ

Культура радянської доби.jpg

      Метою викладання навчальної дисципліни «Культура радянської доби» є надати здобувачам збалансоване та неупереджене уявлення про культуру радянської доби; використовуючи знання основних культурологічних категорій, здобувачі повинні навчитися аналізувати культурні феномени, які у великій кількості продукував радянський контекст (домінування «класових» цінностей; дефіцит; спадковість з одного боку та руйнація традицій з іншого).
        Завданнями дисципліни є: ознайомитися з головними джерелами дослідження вивчення культури радянської доби; опанувати методи аналізу культурних феноменів, створених за часів радянської влади; усвідомити неоднозначність та багатовимірність культури радянської доби; ознайомитися з деякими видатними

фактами культури в галузі архітектури, літератури та кіномистецтва; навчитися розуміти контекст епохи через вивчення культури повсякдення.

ВИКЛАДАЧІ

Ткаченко_фото-removebg-preview_edited.pn

ТКАЧЕНКО РУСЛАНА ВАСИЛІВНА

Кандидат мистецтвознавства, доцент

Email: ruslana.tkachenko@gmail.com

IMG_20210902_155902_568__1_-removebg-preview.png

ОСТАЩУК ВІРА ІВАНІВНА

Кандидат історичних наук, доцент

Email: ostveraa@gmail.com

bottom of page