Ми пропонуємо нову актуальну та перспективну спеціальність 033 – Філософія, освітньо-професійна програма «Сходознавство. Філософія культури Сходу» з поглибленим вивченням турецької мови за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» 

Hadi Türkçe öğrenelim!

Давайте вивчимо турецьку мову!

Кращі студенти першого курсу спеціальності 033 Філософія, освітньої програми "Сходознавство. Філософія культури Сходу (з вивченням турецької мови)" Кузьмик Поліна і Урумова Катерина з викладачем турецької мови Більєвим Сергієм Вікторовичем.

 

 
ПЕРЕЛІК ПРЕДМЕТІВ ДЛЯ ВСТУПУ

 

 • Українська мова та література;

 • Історія України;

 • Іноземна мова або Математика (один за вибором абітурієнта).

 

ОСНОВНІ ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ СКЛАДАЮТЬ ФАХОВУ ПІДГОТОВКУ

 

Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін за спеціальністю 033 - Філософія, бакалаврською освітньо-професійною програмою: Сходознавство. Філософія культури Сходу з поглибленим вивченням турецької мови:

 

 • Вступ до фаху

 • Одна зі східних мов (турецька): 630 годин

 • Професійна іноземна мова (турецька): 360 годин

 • Основи синхронного перекладу: 150 годин
   

 • Історія філософії Стародавнього Сходу

 • Філософія

 • Аналітика міфу

 • Історія міфології

 • Антична філософія

 • Філософія Відродження

 • Філософія Модерну

 • Філософія Просвітництва

 • Філософія срібного століття

 • Українська філософія

 • Українська філософія радянської доби
   

 • Стародавні цивілізації Сходу

 • Філософія Середніх віків

 • Історія та культура країн Східної Азії

 • Історія та культура країн Близького Сходу

 • Соціальна філософія

 • Філософська антропологія

 • Культурна антропологія

 • Філософія культури
   

 • Логіка, риторика та теорія аргументації

 • Релігієзнавство

 • Іслам у сучасному світі

 • Держава і влада в ісламі
   

 • Філософія Східної Азії

 • Філософія Близького Сходу
   

 • Антропологія права

 • Філософія права та філософія політики
   

 • Філософія Постмодерну

 • Культурологія

 • Загальна історія мистецтв

 • Основи маркетингу

 • Організація рекламної та PR-діяльності

 • Основи ораторського мистецтв

ОСНОВНІ ПОСАДИ, НА ЯКИХ МОЖНА ПРАЦЮВАТИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ НАВЧАННЯ

 

 • політичний оглядач, аналітик, консультант, референт з питань міжнародних зв’язків та міжнаціональних стосунків;

 • дипломатичний представник;

 • перекладач-референт, спічрайтер, літературний перекладач, редактор перекладів;

 • прес-секретар, фахівець у галузі ділового та дипломатичного супроводу, VIP-супроводу;

 • експерт і консультант із суспільно-політичних питань;

 • державний службовець у різних органах державного управління;

 • викладач у вищих навчальних закладах, коледжах, ліцеях, гімназіях

 

ОСНОВНІ МІСЦЯ РОБОТИ, ДЕ МОЖНА ПРАЦЮВАТИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ НАВЧАННЯ

 

 • наукові, організаційно-управлінські та освітні установи;

 • міжнародні організації широкого спектру діяльності;

 • органи державної влади та місцевого самоврядування;

 • політико-аналітичні центри та консалтингові бюро;

 • друковані та електронні засоби масової інформації;

 • соціальні мережі та блогосфера;

 • інформаційні агентства та перекладацькі бюро;

 • соціальні та культурні заклади;

 • громадські та політичні організації, неприбуткові організації (НПО), волонтерські структури

 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ, ЯКІ ЗМОЖЕ ВИРІШУВАТИ ВИПУСКНИК У МАЙБУТНЬОМУ

 

 • формування культурно-комунікаційного аспекту адміністративно-політичної діяльності;

 • викладання гуманітарних дисциплін у вищих та середніх спеціальних навчальних закладах;

 • підготовка та організація політичних та комерційних програм міжнародного економічного та культурного обміну на державно-адміністративному та громадському рівнях;

 • перекладацька, редакторська, літературна, видавницька діяльність;

 • стратегічний та прикладний політичний аналіз і прогнозування у сфері державної міжнародної політики та «народної дипломатії» щодо країн Близького та Середнього Сходу;

 • діяльність у сфері державного управління, розвиток інститутів демократії та громадянського суспільства;

 • фрілансинг, незалежна експертиза, підготовка та просування міжнародних проектів і програм

 

Передбачено можливість продовження навчання за магістерською програмою підготовки та програмою підготовки докторів філософії (PhD) за спеціальністю «Філософія. Філософія культури», а також можливість отримання паралельної освіти в Одеському національному політехнічному університеті.

«КАФЕДРА КУЛЬТУРОЛОГІЇ, МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА ТА ФІЛОСОФІЇ КУЛЬТУРИ ОНПУ - персональний сайт» © 2020

Семінарська 1/3, Одеса, Odesa 65044, UKR

cultonpu@gmail.com    

 • Facebook - черный круг
 • Instagram - черный круг