top of page

АРТ−ЖУРНАЛІСТИКА

Арт-журналістика.jpg

      Метою викладання курсу «Арт-журналістика» є введення до учбового процесу теоретичних, концептуальних та практичних полів медійної культури, як от симулятивність, репрезентація, імідж тощо як моделі сучасної культури взагалі. Застосування широкого трансмедіального принципу: аплікабельність до багатьох медіумів підкреслює глобальний характер  ЗМІ в сучасній культурі.

   Курс «Арт-журналістика» має теоретико-практичне спрямування, дозволяє студентам осмислити базову проблематику журналістики з огляду на способи її культурологічного дослідження та критичного мислення при створенні інформаційних та публіцистичних матеріалів, демонструє принципову плюралістичність культурології, а тим само й презентує теоретичні засади побутування в сучасній культурі принципів побудови медіа-

матеріалів, як от стаття, репортаж, блог тощо.

    Завданнями дисципліни є: формування у студентів-культурологів теоретичних уявлень про історію і теорію журналістики; з’ясування особливостей та проблемних полів медійного простору; формування сталих знань та навичок  створення повідомлення в різних жанрах журналістики: інформаційному, аналітико-публіцистичному, художньо-публіцистичному тощо; формування стійких уявлень про комунікативні та технологічні аспекти сучасних медіа, їх культурогенетичну модальність.

ВИКЛАДАЧІ

Розова_Т_edited.png

РОЗОВА ТАМАРА ВІКТОРІВНА

Доктор філософських наук, професор

Академік Академії наук вищої школи України 

Член спеціалізованої Вченої ради

Email: roztam21@gmail.com

КОРИСНІ МАТЕРІАЛИ

bottom of page