top of page

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Основи мистецтвознавства.jpg

      Метою викладання навчальної дисципліни «Мистецтвознавство» – є формування комплексу знань про сутність мистецтва, його функції в культурі суспільства, методологію його наукового вивчення; розвиток художнього смаку та досвіду спілкування з мистецтвом; освоєння здобувачами комплексу практичних умінь, в першу чергу умінь критично сприймати, описувати, оцінювати та інтерпретувати твори мистецтва, орієнтуватися в широченному, строкатому й мінливому світі сучасного мистецтва, формування умінь залучати художньо-творчі артефакти до виконання різних завдань культурно-організаційної та культурно-креативної роботи. Серйозним завданням, що розв'язується в процесі розробки найважливіших проблем курсу, є розвиток у

здобувачів умінь користуватися науковою термінологією, а також умінь зіставляти різні наукові погляди та гіпотези, що пов'язано з прищепленням навичок самостійної роботи з науковою літературою., завдяки якому можливе подальше теоретико-аналітичне вивчення культурно-історичних комплексів і проблем культурного розвитку, а також аналіз основних підходів до вивчення інших курсів за даним напрямком.

ВИКЛАДАЧІ

IMG_20190911_085308_018-removebg-preview.png

ЩОКІНА ОЛЕНА ПЕТРІВНА

Кандидат культурології, доцент

Член Національної спілки художників України

Email: culturaonpu@gmail.com 

Ткаченко_фото-removebg-preview.png

ТКАЧЕНКО РУСЛАНА ВАСИЛІВНА

Кандидат мистецтвознавства, доцент

Email: ruslana.tkachenko@gmail.com

bottom of page