top of page

МІФОПОЕТИКА КУЛЬТУРНОГО АРТЕФАКТУ

Мета дисципліни – оволодіння системними знаннями про наукове підґрунтя концепту культурного артефакту, його варіативно-інтерпретаційної сутності, набуття практичних навичок міфопоетичного аналізу культурних артефактів.
Завдання дисципліни- отримання систематизованих знань про наукове підґрунтя концепту культурного артефакту; формування систематизованих знань про міф як універсальний культурно-інформаційний комплекс; оволодіння методами міфопоетичного аналізу культурного артефакту; отримання практичних навичок дослідницької роботи із культурним артефактом (виокремлення артефакту саме як

культурного артефакту, аналіз його міфопоетики). У процесі вивчення курсу зосереджується увага на засвоєнні знань з таких питань: поняття культурного артефакту; міф як універсальний культурно-інформаційний комплекс; міфопоетичний аналіз культурного артефакту як дослідницький інструмент; практика міфопоетичного аналізу культурного артефакту.

ВИКЛАДАЧІ

IMG-302b8fc577fdb6053fcbedaca678c038-V-removebg-preview.png

ПРОКОПОВИЧ ЛАДА ВАЛЕРІЇВНА

Доктор філософських наук, професор
Кандидат технічних наук,
Академік Української Академії економічної кібернетики
Email: lada.prokopovich@gmail.com

КОРИСНІ МАТЕРІАЛИ

bottom of page