top of page

СВІТОГЛЯДНІ ПАРАДИГМИ В КУЛЬТУРІ

Метою викладання навчальної дисципліни «Світоглядні парадигми в культурі» є підготовка висококваліфікованих фахівців з філософії, які сполучатимуть фундаментальну професійну підготовку із плюралістичним мисленням та високою методологічною культурою творчого пізнання й практичною діяльністю; введення до навчального процесу базової системи теоретичних понять; оволодіння студентами всіх форм навчання системою філософських знань, науковою методологією, а також формування світогляду, творчого мислення й високої духовної культури.
Завдання дисципліни:

- формування теоретико-методологічних світоглядних знань студентів у мейнстримі предмету філософії культури «людина - світ»;
- вміння самостійно мислити на основі ґрунтовного знання курсу;
- аналізувати прочитані першоджерела, застосовувати філософську методологію для вирішення практичних завдань;
- вміння застосовувати специфіку філософського мислення для осягнення дійсності;
- володіння навичками формування власної позиції, застосовувати набуті знання при аналізі нагальних проблем сьогодення;
- володіння навичками організації процесу самостійної роботи з освітньою та науковою літературою;
- формування уміння аналізувати особливості розвитку культури у межах зміни світоглядної парадигми;
- вміння критично осмислювати основні світоглядні ідеї та формувати власну теоретичну позицію.

ВИКЛАДАЧІ

IMG-302b8fc577fdb6053fcbedaca678c038-V-removebg-preview.png

РОЗОВА ТАМАРА ВІКТОРІВНА

Доктор філософських наук, професор
Академік Академії наук вищої школи України
Член спеціалізованої Вченої ради
Гарант програми PhD "Філософія"
Email: roztam21@gmail.com

bottom of page