top of page

ЕТНОКУЛЬТУРОЛОГІЯ

Етнокультурологія.jpg

      Метою курсу "Етнокультурологія” є надання здобувачам базових теоретичних і методологічних знань і навичок, необхідної ерудиції й розуміння глобальних і локальних етнокультурних процесів. Ця дисципліна призначена дати здобувачам системні знання в області процесів антропо — й етногенези, історичного різноманіття етнокультур, прояснити роль етнічного фактору в еволюції світової культури, розібратися в особливостях етнічної самосвідомості та сутності етнічної ідентичності, в формах й засобах міжетнічної комунікації, виявити причини етнічних конфліктів і принципи їхнього регулювання й вирішення. Вивчення цих проблем обумовлено професійними потребами до якості підготовки фахівця з вищою освітою.

     Основним об’єктом вивчення в курсі є феноменологічна структура та механізми розвитку й функціонування культури в її етнічному аспекті, розглянутому в загальнотеоретичному плані, куди входить і вивчення функцій етнічності в культурі суспільства, типології етнічних явищ, елементів етнічних структур, їхніх виявів, взаємозв’язків тощо, а також методологічних засад їхнього аналізу.

ВИКЛАДАЧІ

6_препод-removebg-preview.png

ОВЧАРЕНКО ТЕТЯНА СТАНІСЛАВІВНА

Кандидат культурології, доцент

Email: leditiaamadeys72@gmail.com

bottom of page