top of page

ФОЛЬКЛОРНА ТА ТРАДИЦІЙНА
КУЛЬТУРА

Фольклорна та традиційна культура.jpg

   Метою викладання навчальної дисципліни «Фольклорна та традиційна культура» – є введення до навчального процесу базової системи теоретичних понять про онтологічні категорії фольклору; формування уявлення про особливості фольклорної традиції як специфічного комунікативного каналу трансляції соціального і духовного колективного досвіду етносу, що забезпечує безперервність передачі значущої (для народу в цілому або окремих його груп) інформації в часі і в різноманітності форм: усних і письмових, вербальних і невербальних; про фундаментальні концепти традиційної культури та їхнє втілення у фольклорних текстах різних жанрів; про комплекс архаїчних вірувань, знань, дійств народного життя, сучасний його етап зокрема, його елементи та їхній взаємозв’язок, завдяки якому можливе подальше теоретико-аналітичне вивчення культурно-історичних комплексів і проблем культурного розвитку, а

 також аналіз основних підходів до вивчення інших курсів за даним напрямком. 

      Формування теоретико-методологічних уявлень здобувачів про фольклор як про широку за своїм обсягом семіотичну систему, що опосередковує самоорганізацію людських спільнот, та як специфічний комунікативний канал трансляції соціального і духовного колективного досвіду етносу.

ВИКЛАДАЧІ

Остащук-removebg-preview.png

ОСТАЩУК ВІРА ІВАНІВНА

Кандидат історичних наук, доцент

Email: ostveraa@gmail.com

bottom of page