top of page

ІСТОРІЯ МУЗЕЙНОЇ СПРАВИ ТА КОЛЕКЦІОНУВАННЯ

Історія музейної справи та колекціонування.jpg

   Метою викладання курсу "Історія музейної справи та колекціонування" є введення до учбового процесу базової системи теоретичних понять про музейну справу, ії елементи та їхній взаємозв'язок, завдяки якому можливе теоретико-аналітичне та практичне вивчення музейних комплексів, а також ознайомлення з особливостями музейної справи, характером функціонування музеїв й процесами активного залучення музейної мережі у сучасний туристичний бізнес. Велике значення в курсі приділяється аналізу музея як історико-культурного феномена та його місця в сучасному світі, що є дуже важливим для фахівця – культуролога.

    В умовах модернізації вищої освіти в Україні пріоритетна увага має надаватися підготовці нової генерації наукових кадрів – національної еліти, яка

здатна володіти новою освітньо- світоглядною парадигмою національно-державного творення, гуманного піднесення самоцільності особистості студента. Однією з передумов вирішення цього надзвичайно важливого і складного завдання є опанування майбутніми спеціалістами ґрунтовними культурологічними знаннями, уміннями, навичками і ставленнями.

ВИКЛАДАЧІ

Ткаченко_фото-removebg-preview_edited.pn

ТКАЧЕНКО РУСЛАНА ВАСИЛІВНА

Кандидат мистецтвознавства, доцент

Email: ruslana.tkachenko@gmail.com

bottom of page