top of page

ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В КУЛЬТУРІ

Інтеграційні процеси у культурі.png

     Метою викладання навчальної дисципліни «Інтеграційні процеси в культурі» – є введення до навчального процесу базової системи теоретичних понять про інтеграційну функцію соціокультурної системи та її інтеграційні структурні елементи, про культурну інтеграцію (як стан та процес), про різноманітні форми та вектори міжкультурних взаємовідношень різних суб’єктів культури та їх «галаграфічні» результати, про інтеграційні процеси культурного аспекту модернізації, про діалог культур, глобалізацію як факторів становлення глобального культурного простору. Серйозним завданням, що розв'язується в процесі розробки найважливіших проблем курсу, є розвиток у здобувачів умінь користуватися науковою термінологією, а також умінь зіставляти різні наукові погляди та гіпотези, що пов'язано з прищепленням навичок самостійної роботи з

науковою літературою., завдяки якому можливе подальше теоретико-аналітичне вивчення культурно-історичних комплексів і проблем культурного розвитку, а також аналіз основних підходів до вивчення інших курсів за даним напрямком.

       Завданнями дисципліни є:

  • формування теоретико-методологічних уявлень здобувачів про культурні системи як високо впорядковані, організаційно та інформаційно взаємопов'язані утворення, що характеризуються такими властивостями, як універсальність, цілісність, переважання внутрішніх зв'язків над зовнішніми, внутрішня нерівномірність, здатність до самовідтворення і зміни.

  • формування фахівця, якій усвідомлює потреби сучасної культурної політиці української держави, якій досконало володіє інформацією про формування різноманітних соціокультурних моделей як результату сучасних інтеграційних процесів;

  • формування прагнення до творчого осягнення вершин культури й мистецтва;

  • виховання потреби, безперервно вдосконалювати власні знання шляхом "занурення" у світ української і світової культури;

ВИКЛАДАЧІ

%D0%91%D0%B5%D0%B7%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_edited.png

ШВЕЦЬ АЛЬОНА ІВАНІВНА

Кандидат філологічних наук, доцент

Email: helenshv@ukr.net 

bottom of page