На сьогодні кафедра культурології, мистецтвознавства та філософії культури пропонує магістерську підготовку за спеціальністю 033 - Філософія за освітньо-професійною програмою «Сходознавство. Філософія культури Сходу» (з поглибленим вивченням турецької мови) та за спеціальністю 034 - Культурологія за освітньо-професійними програмами «Кіберкультура» та «Культурні практики міста: урбаністичні студії».
 
КІБЕРКУЛЬТУРА
В рамках спеціальності 034 - Культурологія за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» відкрито спеціалізацію «Кіберкультура».

Кіберкультура - багатоаспектна, багатофункціональна категорія, що відображує новий етап формування інформаційної культури суспільства.
Поєднання комп'ютерних технологій з цікавим, змістовним культурологічним контентом дозволяє створювати нові формати пізнання, презентації та творчого осмислення культурного надбання людства.
Спеціалізація спрямована не лише на вдосконалення знань у різних напрямках сучасної культурології, а й формує навички володіння комп’ютерними технологіями для принципово нових форматів пізнання, презентації та творчого осмислення культурного надбання людства.
 
Формуються компетенції з кібер-антропології, віртуалістики, аналізу та прогнозуванню культурних процесів в мережі Internet, гуманітарного аспекту інформаційної безпеки.

ПЕРЕЛІК ПРЕДМЕТІВ ДЛЯ ВСТУПУ

 • Фаховий іспит

 • (додатковий іспит)

 • Іноземна мова (ЗНО)

ОСНОВНІ ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ СКЛАДАЮТЬ ФАХОВУ ПІДГОТОВКУ ЗІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ «КІБЕРКУЛЬТУРА»

 • Сучасні стратегії культурологічних досліджень;

 • Теорія цивілізацій;

 • Культурна ідентичність в глобалізованому світі;

 • Світоглядні парадигми в культурі;

 • Кібер-антропологія;

 • Актуалізація культурної спадщини;

 • Віртуальне місто: урбаністика та антропологія;

 • Штучний інтелект у гносеологічному вимірі;

 • Інформаційна безпека: гуманітарний аспект;

 • Візуальність в епоху цифрових технологій;

 • Технології дистанційної освіти;

 • Сучасні культурні практики;

 • Основи арт- і шоу-менеджменту;

 • Семіотика культури;

 • Посткласичні культура і мистецтво;

 • Теорія і практика креативної діяльності.

ОСНОВНІ ПОСАДИ, НА ЯКИХ МОЖНА ПРАЦЮВАТИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ НАВЧАННЯ

 • фахівець в сфері PR та інтернет-маркетингу;

 • координатор проектів дистанційного навчання;

 • аналітик в галузі гуманітарного аспекту інформаційної безпеки;

 • фахівець з відео- та медіаблоґґінгу;

 • аналітик з розвитку кіберпростору;

 • координатор проектів з актуалізації культурної спадщини в інтернет-просторі;

 • керівник, координатор цифрових арт-проектів;

 • консультант з культурних та соціо-гуманітарних питань в IT-сфері;

 • консультант при створенні інтерфейсів програмних продуктів.

ОСНОВНІ МІСЦЯ РОБОТИ, ДЕ МОЖНА ПРАЦЮВАТИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ НАВЧАННЯ

 • наукові, організаційно-управлінські та освітні установи;

 • друковані та електронні засобі масової інформації;

 • культурні та соціальні заклади;

 • соціальні мережі та блоґосфера;

 • IT-компанії;

 • рекламні агенції;

 • громадські та політичні організації, неприбуткові організації (НПО), волонтерські структури.

[НА ПОЧАТОК]

 

КУЛЬТУРНІ ПРАКТИКИ МІСТА: УРБАНІСТИЧНІ СТУДІЇ

 

В рамках спеціальності 034-Культурологія за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» відкрито спеціалізацію «Культурні практики міста: урбаністичні студії».

Віднедавна в містах мешкає переважна більшість людства. А отже місто – в фокусі уваги багатьох фахівців. На часі питання – що таке місто, комфортне для праці, для спілкування, для творчості,  –  для життя? 

Ми пропонуємо навчитися досліджувати місто – його повсякдення, традиції, сприйняття міста його мешканцями. Опанувавши ці навички, Ви зможете добре розуміти, як взаємодіють різні елементи організації міського життя, як працюють в місті різні культурні інституції і що потрібно для того, щоб вони працювали краще. 

Ми пропонуємо зрозуміти місто – а отже, знайти спосіб його змінити на краще.  Вивчити світовий досвід перетворення міського ландшафту, формування публічного простору, впровадження креативних індустрій, управління містом.

 

ПЕРЕЛІК ПРЕДМЕТІВ ДЛЯ ВСТУПУ

 • Фаховий іспит

 • (додатковий іспит)

 • Іноземна мова (ЗНО)

ОСНОВНІ ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ СКЛАДАЮТЬ ФАХОВУ ПІДГОТОВКУ ЗІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ «КУЛЬТУРНІ ПРАКТИКИ МІСТА: УРБАНІСТИЧНІ СТУДІЇ»

 • міське самоврядування правові основи, історія та сучасні практики

 • моделі управління містом

 • культурні та креативні індустрії в економічному розвитку міст. 

 • проектний менеджмент в міських культурних індустріях

 • антропологія міста.

 • семіотика міського простору

 • віртуальне місто

 • медіапростір сучасного міста

 • публічний простір сучасного міста: культура формування.

 • креативний клас в міському контексті

 • сучасна міська архітектура.

[НА ПОЧАТОК]

 
 

СХОДОЗНАВСТВО. ФІЛОСОФІЯ КУЛЬТУРИ СХОДУ

 

В рамках спеціальності 033 - Філософія за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» відкрито спеціалізацію «Сходознавство. Філософія культури Сходу».

ПЕРЕЛІК ПРЕДМЕТІВ ДЛЯ ВСТУПУ

 • Фаховий іспит

 • (додатковий іспит)

 • Іноземна мова (ЗНО)

ОСНОВНІ ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ СКЛАДАЮТЬ ФАХОВУ ПІДГОТОВКУ ЗІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ «СХОДОЗНАВСТВО. ФІЛОСОФІЯ КУЛЬТУРИ СХОДУ»

 • Методологічні проблеми історико-філософського пізнання: моделі філософування

 • Культура та цивілізація

 • Культурна та етнічна ідентичність

 • Основи джерелознавчого аналізу тексту

 • Культура повсякденності Близького та Середнього Сходу

 • Актуальні проблеми арабо-мусульманської філософії

 • Філософська антропологія: ідеї, постаті, тексти

 • Актуальні проблеми соціальної антропології

 • Іноземна мова за професійним спрямуванням

 • Іноземна мова для засобів масової інформації

 • Філософія релігії Близького та Середнього Сходу

 • Актуальні проблеми філософії релігії

 • Курс з творчого письма іноземною мовою

[НА ПОЧАТОК]

«КАФЕДРА КУЛЬТУРОЛОГІЇ, МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА ТА ФІЛОСОФІЇ КУЛЬТУРИ ОНПУ - персональний сайт» © 2020

Семінарська 1/3, Одеса, Odesa 65044, UKR

cultonpu@gmail.com    

 • Facebook - черный круг
 • Instagram - черный круг