top of page

ФІЛОСОФІЯ

Філософія.png

  Метою викладання навчальної дисципліни «Філософія» є підготовка висококваліфікованих фахівців з філософії, які сполучатимуть фундаментальну професійну підготовку із плюралістичним мисленням та високою методологічною культурою творчого пізнання й практичною діяльністю;  введення до навчального процесу базової системи теоретичних понять;  оволодіння здобувачами всіх форм навчання системою філософських знань, науковою методологією, а також формування  світогляду, творчого мислення й високої духовної культури.

      Завданнями дисципліни є: формування теоретико-методологічних світоглядних знань здобувачів у мейнстримі предмету філософії «людина - світ»; вміння самостійно мислити на основі ґрунтовного знання курсу; аналізувати прочитані

першоджерела, застосовувати філософську методологію для вирішення практичних завдань; вміння застосовувати  специфіку філософського мислення для осягнення дійсності; володіння навичками формування власної позиції, застосовувати набуті знання при аналізі нагальних проблем сьогодення; володіння навичками організації процесу самостійної роботи з освітньою та науковою літературою; формування уміння аналізувати особливості розвитку східної та західної філософських традицій; вміння критично осмислювати основні світоглядні ідеї та формувати власну теоретичну позицію.

ВИКЛАДАЧІ

Розова_Т.В.png

РОЗОВА ТАМАРА ВІКТОРІВНА

Доктор філософських наук, професор

Академік Академії наук вищої школи України 

Член спеціалізованої Вченої ради

Email: roztam21@gmail.com

bottom of page