"Біотехнокібернетичний театр" нової соціальної реальності Библиографическое описание: Прокопович, ЛВ" Біотехнокібернетичний театр" нової соціальної реальності/ЛВ Прокопович//Сусп. науки: напрямки та тенденції розвитку в Україні та світі: Міжнарод. наук.-практ. кон...

     В статье рассматривается вопрос конфликтологической компетентности педагога, раскрываются ее характеристики и уровни. Перечисляются типичные ситуации, которые могут стать причиной конфликтов в школе и актуальные проблемы управления конфликтами в ходе образовательн...

     The purpose of the research is to study the experience of understanding ancient and modern philosophy of the relationship between the concepts of “chaos” and “space/order” in the mythopoetic aspect. The research methodology includes historical, thesaurus and mytho...

      Юдаїка в Науковій бібліотеці ОНУ імені ІІ Мечникова: бібліогр. покажч./авт. вступ. ст. та наук. ред. ОС Петриківська; упоряд. ВВ Самодурова; гол. ред. ІМ Коваль; відп. ред. МО Подрезова; бібліогр. ред. ОС Мурашко; Одес. нац. ун-т ім. ІІ Мечникова, Наук. б-ка.–Оде...

     Мета дослідження – виявлення та осмислення соціально-філософських засад театральності буття в умовах соціального хаосу в онтологічно-психологічному аспекті. Методологічна стратегія дослідження базується на методах соціокультурного аналізу в рамках концепції театра...

     Мета дослідження – соціально-філософський аналіз театральності показів мод в контексті соціокоммунікативних проявів культури та соціальної темпоральності. Методологія дослідження ґрунтується на методах соціокультурного аналізу в рамках концепції театральності соці...

     Мета дослідження – виявлення і осмислення соціально-філософських засад театралізації політич¬ної сфери. Виходячи з гіпотези про те, що театралізація сприяє підвищенню ефективності комунікацій в сфері політики, в якості методологічної стратегії дослідження обрано к...

    Мета дослідження - виявлення гносеологічного ресурсу метафор в дискурсі філософського осмислення сутності й форм соціальної реальності. Аналіз пояснень та теоретико-методологічних обґрунтувань використання метафор в наукових дослідженнях, а також власний досвід роз...

     Соціально-філософський аналіз театралізації політичної сфери показує, що творчий та практичний арсенал театрального мистецтва застосовується в ній для підвищення ефективності комунікації в системі «влада – суспільство». Проте в тих випадках, коли треба цю ефективн...

     Мета дослідження - виявлення елементів театральності в наукових містифікаціях та філософське осмислення їх впливу на соціальну реальність. Методологія дослідження ґрунтується на методах соціокультурного аналізу в рамках концепції театральності соціокомунікативних...

Please reload

Нещодавні пости
Please reload

Архів
Please reload

Пошук за тегами

«КАФЕДРА КУЛЬТУРОЛОГІЇ, МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА ТА ФІЛОСОФІЇ КУЛЬТУРИ ОНПУ - персональний сайт» © 2020

Семінарська 1/3, Одеса, Odesa 65044, UKR

cultonpu@gmail.com    

  • Facebook - черный круг
  • Instagram - черный круг