top of page

Атестація магістрів-культурологів

Незважаючи на важкий стан в Україні, на кафедрі культурології та філософії культури Навчально-наукового інституту гуманітарних наук Одеської політехніки відбулося написання атестаційного екзамену та захист кваліфікаційних робіт магістрів за спеціальністю 034 Культурологія, освітньо-кваліфікаційної програми "Культурологія, кіберкультура, культурна урбаністика".

Захист відбувся зі слів привітання доктора філософських наук, професора, завідувача кафедри КФК та наукового керівника Розової Тамари Вікторівни.

Захист магістерських робіт відбувся на базі онлайн платформи Zoom, здобувачі розкрили дуже цікаві дослідження кіберкультурного напрямку.

Кафедра вітає всіх здобувачів вищої освіти з присвоєнням кваліфікації магістра з культурології, кіберкультури, культурної урбаністики.

Чекаємо вас в аспірантурі 033 Філософія!
11 переглядів

Comments


Недавние посты
Архив
bottom of page