top of page

Культурно-антропологічні трансформації: шлях від тексту до образу

Досліджено культурно-антропологічні трансформації та зміну світоглядної парадигми. Визначено, що особливостями сучасної культури є її глобалізація та медіатизація, яка характеризується зміщенням акценту з домінування тексту на домінування образу. Окреслено прогностичні можливості гуманітарного знання, виявлення на теоретичному рівні різних форм освоєння майбутнього. Доведено, що європейська культура вже переживала культурно-антропологічні зміни на кшталт сучасних трансформацій ХХІ століття. На базі компаративного та герменевтичного аналізу текстів проаналізовано цей процес на прикладі аналізу літературних текстів-утопій. Окреслені сутнісні цивілізаційні відмінності, основані на архетипах ментальності, особливостях історико-культурного розвитку, що призводять до трансформаційних процесів у культурі. Виявлено, що новий світогляд формується в умовах глобалізації та медіатизації культури, яка характеризується домінуванням образів. Зроблено висновок про те, що цифрова глобалізація призвела до безпрецедентного рівня взаємо- зв’язку та обміну інформацією, впливаючи на формування образу майбутнього. Окреслена низка завдань, які стоять перед культурною антропологією у ХХІ столітті: досліджувати роль цифрових технологій і платформ у формуванні образів майбутнього; аналізувати стратегії сприяння міжкультурному діалогу в епоху медіатизації глобального світу; актуалізувати прогностичні можливості Digital humanities у культурно-антропологічних трансформаціях медіатизації культури.


Розова Т.В., Чорна Л.В. Культурно-антропологічні трансформації: шлях від тексту до образу. Cultural and artistic practices: world and Ukrainian context. Riga, Latvia : «Baltija Publishing», 2023. С. 440-467 https://doi.org/10.30525/978-9934-26-322-4-20 ISBN 978-9934-26-322-4


343-Chapter Manuscript-19721-1-10-20230731
.pdf
Завантажити PDF • 501KB

2 перегляди

Comments


Недавние посты
Архив
bottom of page