top of page

Провокативне мистецтво: ар-брют колекції

Провокативне мистецтво: ар‐брют колекції. У статті підіймаються питання ар‐ брют мистецтва як провокаційного, розкрито усі його можливості та аспекти. У статті наведе‐ ні приклади оригінальності, унікальності, неординарності творчості авторів, які не зазнали впли‐ ву академізму, традицій та створювали свої твори «поза естетичної системи». Ключові слова: примітивне мистецтво, наївне мистецтво, маргінали, колекція ар‐брют, музеї ар‐ брют.


Провокативное искусство ар-брют коллекци
.
Download • 375KB

7 переглядів
Недавние посты
Архив
bottom of page