top of page

Пізнавальні лабораторні заняття

Викладачі кафедри культурології та філософії культури завжди прагнуть робити свої дисципліни сучасними та пізнавальними. Це особливо важливо для навчання в режимі онлайн, щоб залишатися цікавими для здобувачів. Хорошим прикладом є тип лабораторної роботи, організованої старшим викладачем, доктором філософії Лись Д.А. в межах дисципліни «Інформаційні технології у культурному просторі»: проходження тестування «Цифрограм». Майбутні бакалаври опанували ґрунтовні знання з культурології, зокрема у царині інформаційних технологій в цифровій гуманітаристиці.

 

Завдання тесту систематизовано за сферами знань європейської рамки цифрових компетентностей громадян DigComp 2.1, яка адаптована українськими експертами. Єдиний портал державних послуг «Дія» надає хороший спосіб оцінити свою цифрову грамотність. Тестування «Цифрограм» передбачає перевірку базових знань та навичок у цій сфері.

 

Результатом лабораторної роботи є систематизація вивченого на лекціях матеріалу та отриманий електронний сертифікат про компетентність у цьому дискурсі.

 
4 перегляди

留言


Недавние посты
Архив
bottom of page