top of page

Генезис національної традиції в модернізмі і авангарді

Представники різноманітних модерністських та авангардистських напрямків кінця XIX - початку XX століття, як відомо, при самих різних декларованих художніх принципах, були єдині в своєму прагненні реформувати традицію мистецтва і, в крайніх проявах авангарду, навіть повністю від неї відмовитися. Проте, в тепер уже історичній перспективі, стало можливим розглядати їх шукання і власне художній досвід в контексті загального культурно-історичного генезису мистецтва. І в цьому сенсі можна звернути увагу на деякі закономірності, що пов'язують модерністські напрямки в мистецтві різних культур з попереднім їм особливим національним досвідом. Таким прикладом ми пропонуємо зупинитися на деяких особливостях формування модернізму в австрійській і українській літературі, які в даному випадку демонструють свою типологічну спільність.

ХУДОЖНІЙ АВАНГАРД: ПОШУК Нової мистецької парадигми Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференции

Читати / завантажити:

6 переглядів
Недавние посты
Архив
bottom of page