top of page

Народна казка як культурний текст з міфопоетичного кодуванням смислів

Народні казки являють собою культурні тексти, в яких прихована інформація закодована за допомогою символів і міфопоетичних образів. Засобом кодування може бути і сюжет казки, який (як і вихідний міф) допускає варіативність. Це призводить до різних інтерпретацій смислів, часом дуже суперечливих. Розкодування казки «Колобок» дозволило трактувати її як трансформований космогонічний, астральний-календарний міф, з елементами міфу етіологічного. Висунуто гіпотезу про те, що форма Колобка вказує на наявність в стародавніх міфах інформації про сферичну форму Сонця.

Ключові слова: казка, міф, культурний текст, символ, міфопоетичний образ, гіпотеза.


Читати / завантажити:

8 переглядів
Недавние посты
Архив
bottom of page