top of page

Нові релігійні рухи і конвергентні процеси сучасного релігійного життя

Оскільки нові релігійні рухи (далі-НРР) продовжують формуватися і в сучасному суспільстві, то, очевидно, закінченої теорії про причини їх появи, поширення та згасання бути поки не може. Якщо наука починається з визначень досліджуваного предмета, то в даний час їх, заслуговують увагу, існує не менше десятка. Як прийнято говорити, для констатації сутнісних ознак досліджуваного явища. Приблизно стільки ж і цікавих спроб класифікації НРР. Ми не ставимо в даній статті завдання розглянути всю проблематику, пов'язану з вивченням життєдіяльності нових релігійних утворень. Тут ми хотіли б використовувати лише один з можливих способів їх опису, плідність якого, на наш погляд, полягає в тому, що він дозволяє досліджувати конкретні релігійні феномени на тлі основних тенденцій розвитку суспільства в цілому і релігійної його складової зокрема. Проблеми релігії в сучасному світі-постійна тема філософських і релігієзнавчих досліджень. У багатьох аспектах вони є предметом вивчення українських вчених. Зокрема, розглядаються такі питання, як: кризові явища в сучасному релігійному житті, політизація релігії, еволюція соціально-політичних орієнтацій і діяльності релігійних організацій, глобальні проблеми сучасності в їх релігійному тлумаченні та вирішенні, міжконфесійні відносини в світі, проблема християнського екуменізму, природа ...

Читати / завантажити:

3 перегляди
Недавние посты
Архив
bottom of page