top of page

«Виродки у опері», або анорматівність як норма в сучасності

Стаття присвячена дослідженню особливостей прагматики сучасних арт-практик, виявлення причин і наслідків зміни культурних норм у відносинах «художник - реципієнт». Розглянуто трансформацію нормативної моделі комунікації в музично-драматичному театрі. У статті зроблена спроба виявлення і культурологічного аналізу установок (пост) сучасної культури, які продукують створення нових смислів і форм комунікації в трикутнику «художник - твір - глядач».


Ключові слова: арт-практика, культурна норма, комунікація, музично-драматичний театр.

Читати / завантажити:

15 переглядів
Недавние посты
Архив
bottom of page