top of page

Рок бароко: художньо-стильові домінанти в національній літературі

Література - один з видів мистецтва, в якому найбільш яскраво проявляються національні особливості культури. Це обумовлено і принципової прихильністю до вербального мови, і високим ступенем ідеологічно цього мистецтва. У цьому сенсі формування національної ідентичності в тій чи іншій культурі виявляється безпосередньо пов'язаним з формуванням національної літератури. Надзвичайно показовим для вигляду культури можуть бути художньо-стильові домінанти, до яких та чи інша національна література тяжіє.

Так показовим може бути приклад становлення австрійської і української літератури, які стверджують себе відповідно на тлі літератури німецької та російської, при цьому однією з головних відмінних рис цих літератур з самого початку є тяжіння до художньої стилістиці бароко ....

Читати / завантажити (ст.29-31):

21 перегляд
Недавние посты
Архив
bottom of page