top of page

Театралізація структур повсякденності в культурних практиках Метамодерну

Мета публікації – дослідити театралізацію структур повсякденності, що впливає на трансформацію культурних практик Метамодерну. Не менш важливим є аналіз наукових підходів як українських, так й зарубіжних дослідників щодо окресленої проблеми; виявлення світоглядного підґрунтя театралізації повсякденності; визначення театралізації повсякденності як однієї з характерних рис Метамодерну, що суттєво вплинула на трансформацію аксіосфери сучасної європейської культури. Методологія роботи ґрунтується на діалектичному взаємозв’язку таких методів дослідження як культур-антропологічний, що дає змогу проаналізувати театралізацію повсякденного буття як умову формування нових культурних практик, та комунікативний, який використовувався задля ґрунтовного аналізу соціокультурної комунікації, що сприяє формуванню сучасних метамодерних культурних практик. Емпіричною базою цього дослідження поряд з іншими мистецькими зразками стали іміджеві прикраси, виготовлені одним з авторів цієї статті, Ладою Прокопович, що надали можливість наочно репрезентувати ідеї авторів. Наукова новизна роботи полягає у визначенні театралізації повсякденності як характерної риси Мета-модерну, яка впливає на трансформаційні процеси у ціннісних орієнтаціях європейської культури. Висновки. У статті визначено метамодерні зміни світоглядної парадигми, що поступово змінюють аксіосферу сучасної європейської культури

Читать/скачать:

4 перегляди
Недавние посты
Архив
bottom of page