top of page

Стародавні цивілізації сходу: специфіка предмету та особливості викладання

В статті викладається погляд на основні проблеми викладання курсу Стародавні цивілізації Сходу. У зв’язку з цим докладно говориться про мету та задачі курсу, проблеми роботи із джерелознавчою базою сходознавства, завдання та особливості роботи на практичних заняттях. Дається стисла характеристика програми курсу і рекомендованої літератури.

Читати / завантажити:

https://drive.google.com/open?id=1MLOY1AbyeTi0uzqWv5VS7F3tcKQ9DOAH

0 переглядів