Міфопоетика образу сніжинки в культурних артефактах: навчальний посібник

У навчальному посібнику представлені результати творчого експе-рименту, в рамках якого досліджувалась природа культурних артефактів як інтерпретацій певної культурної форми, а також вивчались можливості мі-фопоетичного образу сніжинки як об’єкту та інструменту досліджень в різних наукових контекстах. Посібник є одним з компонентів методичного забезпечення дисцип-ліни «Міфопоетика культурного артефакту», яка викладається студентам бакалаврського рівня підготовки зі спеціальності 034 «культурологія», проте може бути цікавим і більш широкому колу читачів.

Читать/скачать:

https://drive.google.com/open?id=1F453xeCu9HrNOYZJO76Zyu78B98Jg9LS

Недавние посты
Архив
Поиск по тегам
Мы в соцсетях
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

«КАФЕДРА КУЛЬТУРОЛОГІЇ, МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА ТА ФІЛОСОФІЇ КУЛЬТУРИ Державного уныверситету "Одеська політехніка"- © 2021

Семінарська 1/3, Одеса, Odesa 65044, UKR

kaf.kmfk@opu.ua  

cultonpu@gmail.com

  • Facebook Социальной Иконка
  • Instagram
  • YouTube