top of page

Міфопоетика образу сніжинки в культурних артефактах: навчальний посібник

У навчальному посібнику представлені результати творчого експе-рименту, в рамках якого досліджувалась природа культурних артефактів як інтерпретацій певної культурної форми, а також вивчались можливості мі-фопоетичного образу сніжинки як об’єкту та інструменту досліджень в різних наукових контекстах. Посібник є одним з компонентів методичного забезпечення дисцип-ліни «Міфопоетика культурного артефакту», яка викладається студентам бакалаврського рівня підготовки зі спеціальності 034 «культурологія», проте може бути цікавим і більш широкому колу читачів.

Читать/скачать:

6 переглядів
Недавние посты
Архив
bottom of page