top of page

Концепт "маска" в соціально-філософському осмисленні "театру" буття

Мета дослідження – осмислення соціально-філософських засад театральності комунікацій в системі «особистість – суспільство – культура» за допомогою концепту «маска». Методологія дослідження ґрунтується на методах соціокультурного аналізу в рамках концепції театральності соціокомунікативних проявів культури. Цей підхід (що складає наукову новизну роботи) дозволив показати, що маска, як предмет культури і як метафора, є феноменом, що поєднує протилежні, суперечливі функції, смисли, уявлення, практики. Це задає діалектичний характер всім філософсько-теоретичним конструкціям, які будуються з використанням концепту «маска» для осмислення не лише соціального маскараду, а й «театру буття взагалі.

Читать/скачать:

2 перегляди
Недавние посты
Архив
bottom of page