top of page

"Театр" наукових містифікацій: соціально-філософська рефлексія

Мета дослідження - виявлення елементів театральності в наукових містифікаціях та філософське осмислення їх впливу на соціальну реальність. Методологія дослідження ґрунтується на методах соціокультурного аналізу в рамках концепції театральності соціокомунікативних проявів культури. Наукова новизна роботи полягає у спробі показати, що містифікації з науковим ухилом не є однозначно негативним явищем. Цей підхід дозволив з’ясувати, що наукові містифікації хоч і деформують уявлення про дійсний стан науки, проте, водночас, активують наукову дискусію та сприяють комунікації (в різних формах і аспектах) між наукою та суспільством.

Читать/скачать:

3 перегляди
Недавние посты
Архив
bottom of page