top of page

Порушення норм і правил як складова артистизму в "театрі" життя

Мета роботи полягає в осмисленні порушень загальноприйнятих норм і правил як складової (або умови прояву) артистизму в «театрі» життя. Методологія дослідження ґрунтується на основних підходах соціокультурного аналізу (зокрема, соціально-філософському та історичному) в дискурсі парадигми театральності комунікативних проявів культури. Наукова новизна полягає в погляді на артистизм, як на важливу складову театральності життя, яка проявляється в умовах порушення певних правил. Це дає підстави розширити перелік критеріїв артистизму і зробити такі висновки: артистизм - це досвід «одноразового» розташування, який не передбачає вторинності; артистизм сприяє різноманіттю художньої та соціокультурної семантики образів, що створюються у «театрі» життя; артистизм часто проявляється в ситуаціях, коли порушуються деякі правила, перетворюючи ці ситуації на «спектакль», гру, художній жест.

Читать/скачать:

1 перегляд
Недавние посты
Архив
bottom of page