top of page

Новітні тенденції релігійного життя

З 2001 року науково-дослідний центр «Компаративістських досліджень релігії» філософського факультету Одеського національного університету імені ІІ Мечникова визначив своїм головним завданням дослідження сучасних тенденцій у релігійному житті світу. Аналіз цих тенденцій дозволив сформулювати загальну концепцію і вжити відповідну термінологію для подальшого виокремлення та визначення конкретних трендів у релігійному розвої сьогодення під назвою «Конвергентні процеси у релігійному житті другої половини ХХ–початку ХХІ сторіччя»[1, с. 37–48]. Саме поняття «конвергентні процеси» в релігійному житті другої половини ХХ сторіччя для широкого наукового загалу ми почали вживати ще з середини останнього десятиріччя століття, що вже минуло [2]. За роки досліджень зміст визначених тенденцій майже не змінився, хоча постійно відбуваються деякі зсуви у їхньому значенні, у тому, яке місце вони займають (якщо можна вжити це слово, то й «рейтинг») у повсякденні релігійного життя. Кожен із цих конвергентних процесів відіграє особливу роль у відтворенні сучасної релігійної сфери суспільного буття, тому прискіпливо аналізуючи один із них, ми маємо повсякчас відчувати його зв’язок з іншими. Список джерел, де відображені основні результати лише деяких наших наукових пошуків у цьому проблемному полі, додається.

Читати / завантажити:

1 перегляд
Недавние посты
Архив
bottom of page