top of page

ФЕНОМЕР ЄВРОПИ В
КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНОМУ ВИМІРІ

Феномен Європи у культурно-історичному вимірі.jpg

     Метою викладання навчальної дисципліни «Феномен Європи в культурно-історичному вимірі» – є культура Європи як цілісної системи з використанням проблемно-історичного підходу до висвітлення предмету на основі матеріалів інших культурознавчих та мистецтвознавчих дисциплін, що вивчалися протягом попередніх семестрів, а також знань і навичок, здобутих здобувачами під час ознайомлення з попередніми курсами, й узагальнення

корпусу знань культурологічного спрямування щодо європейських країн та історико-культурних регіонів.

    Завданнями дисципліни є встановлення закономірностей культурного процесу в Європі протягом становлення й розвитку національних культур з огляду на основні категорії; механізми й типологічні особливості феномену культури; осмислення культурних взаємовпливів європейських культур з

культурами світу; виховання передового європейського світогляду з урахуванням усіх особливостей розвитку європейської культури та її взаємозалежності від світового культурного процесу; усвідомлення особливостей європейської культури як предмету дослідження; вивчення основних культурних осередків Європи від античних часів до кінця ХХ ст.; розгляд традиційних соціокультурних систем Старого Світу і визначення місця України в контексті європейської культури.

ВИКЛАДАЧІ

2_препод-removebg-preview.png

ДОБРОЄР НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА

Кандидат культурології, доцент

Гарант програми "Культурологія"

Email: dobroer75@gmail.com

bottom of page