top of page

ПРИКЛАДНА КУЛЬТУРОЛОГІЯ

Прикладна кульутрологія.jpeg

     Метою викладання навчальної дисципліни «Прикладна культурологія» – є одержання знань які полягають в уявлені напрямків практичної діяльності в сфері культури, пов'язаних з обґрунтуванням і безпосередньою розробкою способів, підходів і технологій, які сприяють організації і регуляції культурних процесів в суспільстві.   Даний курс носить інтегративний характер, оскільки на його основі актуалізуються відомі здобувачам відомості про розвиток культури. Прикладна культурологія, будучи областю практичного застосування знань про закономірності культури і культурної діяльності, спирається на теоретичні основи фундаментальної культурології: класифікацію функцій культури та

похідних від них напрямках соціально-культурної діяльності; на ідеї різноманіття і забезпечення діалогу і взаємодії культур на концепції еволюціонізму, діфузіонізму, на принципи соціодинаміки культури, на теорії культурно-історичних типів і локальних цивілізацій.

       Прикладна культурологія знаходиться на стику фундаментальної культурології та історії, соціології, психології, етики, політології, юриспруденції, теорії управління, педагогіки, що дозволяє їй використовувати арсенал методів суміжних наук для реалізації завдання залучення людини в процес освоєння, збереження, відтворення і поширення культурних цінностей.

ВИКЛАДАЧІ

IMG_20190911_085308_018-removebg-preview.png

ЩОКІНА ОЛЕНА ПЕТРІВНА

Кандидат культурології, доцент

Член Національної спілки художників України

Email: culturaonpu@gmail.com 

bottom of page