top of page

          Кафедра має багаторічний досвід підготовки фахівців за спеціальністю 034 – Культурологія, освітньо-професійна програма «Культурологія» та «Культурологія, кіберкультура, культурна урбаністика».

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВСТУПНИКА

БАКАЛАВРАТ

      Джерело фінансування

      Державне замовлення (максимальна кількість місць, що фінансуються державою - 8).

 

      Вступні випробування:

  1. НМТ Українська мова або ЗНО або Матуральний тест (k=0.25, min=100).

  2. НМТ Математика або ЗНО або Матуральний тест (k=0.25, min=100).

  3. НМТ Історія України або ЗНО або Матуральний тест (k=0.50, min=100).

      НМТ Іноземна мова або ЗНО або Матуральний тест (k=0.50, min=100).

      НМТ Біологія або ЗНО або Матуральний тест (k=0.20, min=100).

      НМТ Фізика або ЗНО або Матуральний тест (k=0.20, min=100).

      НМТ Хімія або ЗНО або Матуральний тест (k=0.20, min=100).

 

      Інші

      Мотиваційний лист (k=0.00, min=0).

 
МАГІСТРАТУРА

      Вступні випробування

     1. ТЗНК ЄВІ - Єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЗНО) (k=0.20, min=100).

     2. Єдиний вступний іспит з іноземної мови (k=0.20, min=100) (програма ЄВІ) (критерії оцінювання).

     3. Фахове випробування з спеціальності 034 - "Культурологія" (k=0.60, min=100). (програма фахового випробування)

     

    Інші

    Мотиваційний лист (k=0.00, min=0).

 

КОРОТКІ ВІДОМОСТІ

 

          Освітня програма зі спеціальності 034 - Культурологія спрямована на фахівців в галузі організації міжнародного культурного співробітництва, збереження та засвоєння культурно-історичного потенціалу країни, створення нових культурних закладів, реальних  проектів комерціалізації культурних спроможностей, а тому потрібує фахівців, які володіють теоретичними культурологічними знаннями, обізнані у інформаційних технологіях та практиках у сфері культури та мистецтва. Програма зосереджується на проблемах світової культури; провідних культурологічних концепціях; особливостях сучасного стану культури; основних школах та методології сучасного культурологічного знання. Завдання підготовки - проведення нових культурологічних досліджень, створення соціокультурних проектів у межах культурної політики та культурних програм; організація та проведення культурних заходів, теоретична розробка івент технологій. Широке поєднання з сучасними ІТ технологіями дозволить фахівцям-культурологам набувати та розвивати вміння й навички, які підготують їх до виконання фахових завдань з практичного проектування і регулювання актуальних культурних процесів.

         Теоретичний зміст предметної області: теоретичне визначення феномену культури та його прикладне застосування, історія і теорія мистецтв, теоретичні засади соціокультурних комунікацій, основи культурної і соціальної антропології, прогнозування культурного розвитку регіонів України на основі історико-культурного, семіотичного, гендерного,  структуралістського та постструктуралістського підходів. Програма спрямована на поєднання критичного мислення, креативного проектування, теоретико- практичного забезпечення створення та реалізації соціокультурних та мистецьких проектів, що відповідають сучасному рівню економізації та актуалізації культурної спадщини згідно з чинними стандартам та Законами України, Європейського союзу та положеннями ЮНЕСКО.

ОСНОВНІ ПОСАДИ, НА ЯКИХ МОЖНА ПРАЦЮВАТИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ НАВЧАННЯ

 

 • радіо- та телеведучий, теледиктор, сценарист, телередактор;

 • журналіст, репортер;

 • організатор гастрольної діяльності;

 • організатор та менеджер міжнародних культурних програм;

 • експерт у галузі мистецтва, арт-критик;

 • організатор туристичної, екскурсійної, готельної діяльності;

 • туристичний менеджер, керівник туристичних груп, гід-екскурсовод тощо;

 • директор малого підприємства в галузі культурного дозвілля;

 • керуючий організацією виставково-експозиційної діяльності та музейною справою;

 • режисер клубної роботи, шоу-програм;

 • аташе з культурних питань;

 • викладач у вищих навчальних закладах, коледжах, ліцеях, гімназіях;

 • державний службовець у різних органах державного управління, пов’язаних із культурною сферою

 

ОСНОВНІ МІСЦЯ РОБОТИ, ДЕ МОЖНА ПРАЦЮВАТИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ НАВЧАННЯ

 

 • радіо, телебачення, електронні та друковані засоби масової інформації;

 • міжнародні організації широкого спектру діяльності, орієнтованої на культурний діалог;

 • консульські і посольські організації.

 • художні музеї, галереї, виставкові центри;

 • рекламні та туристичні агентства, арт-кафе, клуби тощо;

 • органи державної влади та місцевого самоврядування;

 • аналітичні центри та консалтингові бюро

 • модельний бізнес;

 • продюсерські центри, установи та організації в галузі кіно

        Передбачено можливість продовження навчання за третім рівнем вищої освіти - програма підготовки докторів філософії (PhD) за спеціальністю «Філософія», а також можливість отримання паралельної освіти в Національному університеті "Одеська політехніка".

bottom of page