top of page

ВЗАЄМОДІЯ ЗІ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ

Стейкхолдери

     Стейкхолдери університету – заінтересовані сторони, фізичні та юридичні особи, які мають легітимний інтерес щодо освітньої діяльності університету, тобто певною мірою залежать від неї або можуть на неї впливати.

     Зокрема, до стейкхолдерів університету належать: роботодавці; здобувачі вищої освіти (студенти, аспіранти, докторанти), майбутні вступники та їх батьки; науково-педагогічні працівники та навчально-допоміжний персонал університету; тощо.

Отримання періодичного зворотного зв’язку від стейкхолдерів

     Отримання періодичного зворотного зв’язку від стейкхолдерів є обов’язковою складовою системи внутрішнього забезпечення якості в Одеській політехніці, який здійснюється шляхом:

  • анкетування стейкхолдерів;

  • отримання пропозицій та зауважень від стейкхолдерів щодо освітніх програм;

  • отримання пропозицій та зауважень від стейкхолдерів щодо нормативно-правових актів університету.

Анкетування стейкхолдерів

     Анкетування здобувачів вищої освіти відносно змісту та якості викладання освітніх програм проводиться анонімно представниками відповідного деканату і не контролюється представниками кафедри, яка забезпечує підготовку за освітньої програмою. Анкетування інших стейкхолдерів здійснюється з ідентифікацією респондентів, яка необхідна для коректної обробки результатів анкетування. 

     Відповідальним за консультування з питань проведення анкетувань здобувачів вищої освіти, випускників та працедавців є керівник Робочої групи з проведення анкетувань Ради з якості Одеської політехніки.

     Контроль за дотриманням процедури проведення анкетувань здійснюється Центром із забезпечення якості вищої освіти Одеської політехніки шляхом проведення внутрішнього аудиту результатів анкетувань та контрольним проведенням вибіркового анкетування представниками уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції в університеті здобувачів вищої освіти та викладачів. 

     За результатами опрацювання анкет формується аналітична довідка, яка повинна містити статистичні данні (наприклад, кількість здобувачів за групами, курсами, рівнями), висновки та рекомендації для прийняття рішення з метою усунення недоліків.

bottom of page