Про кафедру

Кафедра культурології, мистецтвознавства та філософії культури є структурним підрозділом Гуманітарного факультету Одеського національного політехнічного університету.

 

Кафедра здійснює підготовку бакалаврів і магістрів за спеціальністю 033 - Філософія (освітньо-професійна програма: Сходознавство. Філософія культури Сходу з поглибленим вивченням турецької мови), за спеціальністю 034 - Культурологія (бакалаврська освітньо-професійна програма: Культурологія; магістерська освітньо-професійна програма: Культурологія. Кіберкультура. Культурна урбаністика) і забезпечує викладання дисциплін для інших спеціальностей.

 

Підготовка бакалаврів та магiстрiв зі спеціальності 033 - Філософія (освітньо-професійна програма: Сходознавство. Філософія культури Сходу з поглибленим вивченням турецької мови) передбачає вивчення наступних курсів: «Вступ до фаху», «Одна зі східних мов (турецька)» - 630 годин, «Професійна іноземна мова (турецька)» - 360 годин, «Основи синхронного перекладу» - 150 годин, «Стародавні цивілізації Сходу», «Історія та культура країн Близького Сходу», «Філософська антропологія», «Культурна антропологія», «Філософія культури», «Логіка, риторика та теорія аргументації», «Релігієзнавство», «Іслам у сучасному світі», «Держава і влада в ісламі» та ін.

 

Зі спеціальності 034 - Культурологія кафедра проводить підготовку бакалаврів за освітньо-професійною програмою «Культурологія» та магістрів за освітньо-професійною програмою «Культурологія. Кіберкультура. Культурна урбаністика» та забезпечує викладання таких курсів як «Основи культурології», «Світова література», «Художні практики образотворчого мистецтва», «Основи журналістики», «Формати сучасного телебачення», «Сучасний медіапростір», «Основи режисури», «Культура повсякденності», «Історія музики», «Історія кіно», «Історія моди», «Історія театру», «Сучасна українська культура», «Культура і влада», «Продюсерська справа в мистецтві», «Культура та мистецтво країн Азії, Африки та Американського континенту», «Аналіз художнього твору та принципи художньої критики», «Віртуальне місто: урбаністика та антропологія», «Кібер-антропологія», «Цифрові технології в мистецтві», «Візуальна антропологія», «Посткласичні культура і мистецтво» та ін.

 

Діяльність кафедри культурології, мистецтвознавства та філософії культури спрямована на забезпечення подальшої гуманітаризації освіти у відповідності до Закону України «Про освіту» та програми «Освіта — ХХІ століття», підвищення культурного рівня студентів і надання гуманітарних аспектів освіті різних кваліфікаційних рівнів і напрямів у рамках спеціальностей, ліцензованих ОНПУ.
 

Кафедра культурології, мистецтвознавства та філософії культури ГФ ОНПУ має успішний досвід підготовки бакалаврів та магiстрiв за участю високопрофесійних науковців і викладачів. На кафедрі викладають професори, доктори наук Т.В. Розова, Л.В. Чорна, О.А. Степанова, С.В. Шип, провідні доценти, кандидати наук Н.В. Доброєр, О.В. Королькова, Г.В. Місюн, Н.І. Ковальова, О.Е. Нікітченко, Т.С. Овчаренко, Л.В. Прокопович, Р.В. Ткаченко, Т. В. Тхоржевська, О.І. Швець, О.П. Щокіна, викладачі, кандидати наук C.В. Бильєв, Ю.С. Коваленко, Г.О. Ніколаєва, В.І. Остащук. Практичні заняття з «Соціокультурного менеджменту» проводить директор Одеського академічного театру музичної комедії ім. Водяного заслужений діяч культури, доцент О.Г. Редько.

«КАФЕДРА КУЛЬТУРОЛОГІЇ, МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА ТА ФІЛОСОФІЇ КУЛЬТУРИ ОНПУ - персональний сайт» © 2019

Семінарська 1/3, Одеса, Odesa 65044, UKR

cultonpu@gmail.com    

  • Facebook - черный круг
  • Instagram - черный круг
  • Круглая иконка Twitter
  • Google+ - Black Circle