top of page

          Ми пропонуємо нову актуальну та перспективну спеціальність 033 – Філософія, освітньо-професійна програма «Філософія культури Сходу, сходознавство» з поглибленим вивченням турецької мови 

Hadi Türkçe öğrenelim!

Давайте вивчимо турецьку мову!

          Кращі студенти спеціальності 033 Філософія, освітньої програми "Філософія культури Сходу, сходознавство" Кузьмик Поліна і Урумова Катерина з викладачем турецької мови Більєвим Сергієм Вікторовичем.

 

БАКАЛАВРАТ

 

 • Українська мова та література;

 • Історія України;

 • Іноземна мова або Математика (один за вибором абітурієнта).

 
МАГІСТРАТУРА

 

 • Єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЗНО)

 • Фахове випробування з спеціальності 033 - Філософія

 • (додатковий іспит)

КОРОТКІ ВІДОМОСТІ

           Спеціальність 033 - Філософія спрямована на формування філософського світогляду населення країн Близького Сходу, комунікації українською та вільному володінні одної зі східних мов (турецька мова).

Пріоритетна увага надається  підготовці нових фахових та наукових кадрів – національної еліти, які здатні оволодіти освітньо-світоглядною парадигмою національно-державного творення, піднесення особистості громадянина та спеціаліста в  знанні однієї із східних мов – турецькою мовою, уміннями, навичками, ставленнями, особливо в опануванні розуміння особливостей світогляду населення країн Близького Сходу та основ їх філософії культур. Освітня програма «Філософія культури Сходу (турецька мова)» вводить студентів в базові основи турецької мови, демонструє її  відмінність від української та англійської мов, тим самим  презентує теоретичні засади відмінності уявлення турків про навколишній світ та засоби його осмислення. Освітня програма дозволяє дослідити та розкрити перспективи розвитку сучасного  глобального соціуму, формує знання та критичний підхід до соціокультурного аналізу національної й світової філософської спадщини на основі застосування аксіологічного, компаративістського підходу. Студенти набуватимуть компетентності і розвиватимуть уміння та навички, які підготують їх до виконання фахових завдань із філософії та філософії культури.Об’єкт діяльності: філософія культури країн Близького Сходу та Середнього Сходу; технології удосконалення методів управління соціокультурними процесами, зокрема в сфері міжнародних культурних зв'язків; сходознавство з поглибленим вивченням турецької мови.

         Теоретичний зміст предметної області: загальні положення філософії, філософії культури, технологій управління соціокультурними процесами; формування національного світогляду, визначення місця української філософської культури у світовому цивілізаційному просторі.

ОСНОВНІ ПОСАДИ, НА ЯКИХ МОЖНА ПРАЦЮВАТИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ НАВЧАННЯ

 

 • політичний оглядач, аналітик, консультант, референт з питань міжнародних зв’язків та міжнаціональних стосунків;

 • дипломатичний представник;

 • перекладач-референт, спічрайтер, літературний перекладач, редактор перекладів;

 • прес-секретар, фахівець у галузі ділового та дипломатичного супроводу, VIP-супроводу;

 • експерт і консультант із суспільно-політичних питань;

 • державний службовець у різних органах державного управління;

 • викладач у вищих навчальних закладах, коледжах, ліцеях, гімназіях

 

ОСНОВНІ МІСЦЯ РОБОТИ, ДЕ МОЖНА ПРАЦЮВАТИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ НАВЧАННЯ

 

 • наукові, організаційно-управлінські та освітні установи;

 • міжнародні організації широкого спектру діяльності;

 • органи державної влади та місцевого самоврядування;

 • політико-аналітичні центри та консалтингові бюро;

 • друковані та електронні засоби масової інформації;

 • соціальні мережі та блогосфера;

 • інформаційні агентства та перекладацькі бюро;

 • соціальні та культурні заклади;

 • громадські та політичні організації, неприбуткові організації (НПО), волонтерські структури

 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ, ЯКІ ЗМОЖЕ ВИРІШУВАТИ ВИПУСКНИК

У МАЙБУТНЬОМУ

 

 • формування культурно-комунікаційного аспекту адміністративно-політичної діяльності;

 • викладання гуманітарних дисциплін у вищих та середніх спеціальних навчальних закладах;

 • підготовка та організація політичних та комерційних програм міжнародного економічного та культурного обміну на державно-адміністративному та громадському рівнях;

 • перекладацька, редакторська, літературна, видавницька діяльність;

 • стратегічний та прикладний політичний аналіз і прогнозування у сфері державної міжнародної політики та «народної дипломатії» щодо країн Близького та Середнього Сходу;

 • діяльність у сфері державного управління, розвиток інститутів демократії та громадянського суспільства;

 • фрілансинг, незалежна експертиза, підготовка та просування міжнародних проектів і програм

 

Передбачено можливість продовження навчання за третім рівнем вищої освіти - програма підготовки докторів філософії (PhD) за спеціальністю «Філософія», а також можливість отримання паралельної освіти в Національному університеті "Одеська політехніка"

18-5-19-3732.jpg
bottom of page