top of page

АКТОРСЬКА МАЙСТЕРНІСТЬ ТА СЦЕНІЧНЕ МОВЛЕННЯ

Акторська майстерність та сценічне мовлення.jpeg

        Метою викладання курсу «Акторська майстерність та сценічне мовлення» є введення до навчального процесу базової системи теоретичних понять про виникнення театрального мистецтва, його еволюцію, про основні теоретичні засади виконавського мистецтва, набуття практичних навичок акторської майстерності та сценічного мовлення, особливості театральних систем різних епох і етносів, збереження та розвиток української культури, культур національних меншин, зміцнення співробітництва у сфері культури та мистецтва. Крім того, курс дає можливість засвоїти різні методики підходу до роботи на сцені та в кадрі, роботи з мікрофоном, перед телекамерою, історію формування професійних навичок акторської роботи та сценічного мовлення,

        Головним завданням вивчення дисципліни є формування теоретико-методологічних уявлень здобувачів про феномен театру як синтетичну систему, про акторську майстерність та сценічне мовлення як величезну за обсягом мистецтвознавчу систему. Ґрунтуючись на знаннях, що засвоєні в цьому курсі, здобувачі мають приступити до оволодіння елементами акторської майстерності та сценічного мовлення. На семінарських заняттях найзначніше місце приділяється наробітку навичок акторської майстерності та сценічного мовлення.

ВИКЛАДАЧІ

6_препод-removebg-preview.png

ОВЧАРЕНКО ТЕТЯНА СТАНІСЛАВІВНА

Кандидат культурології, доцент

Email: leditiaamadeys72@gmail.com

bottom of page