top of page

АНАЛІЗ ХУДОЖНЬОЇ ТВОРУ ТА ПРИНЦИПИ ХУДОЖНЬОЇ КРИТИКИ

Аналіз художнього твору та принципи художньої критики.jpg

    Метою викладання навчальної дисципліни «Аналіз художнього твору та принципи художньої критики» введення до учбового процесу базової системи основних дослідницьких методів та підходів, що сформульовано мистецтвознавством на протязі його становлення та розвитку як наукової дисципліни і існуючих на сьогодні в науці. По кожному методу та підходу розглядається та аналізується система понять, які використовуються при роботі з візуальним матеріалом, також розбираються особливості характерні тому чи іншому методу чи підходу.

     Завданнями дисципліни є: методологічних уявлень здобувачів вищої освіти про

історію, типологію та методичні засади аналізу художніх творів і принципів художньої критики; оволодіння навичками використання того чи іншого підходу щодо конкретної наукової ситуації з одночасною орієнтацією у всій системі методів.

ВИКЛАДАЧІ

Ткаченко_фото-removebg-preview_edited.pn

ТКАЧЕНКО РУСЛАНА ВАСИЛІВНА

Кандидат мистецтвознавства, доцент

Email: ruslana.tkachenko@gmail.com

bottom of page