top of page

КУЛЬТУРА ТА МИСТЕЦТВО КРАЇН АЗІЇ, АФРИКИ ТА АМЕРИКАНСЬКОГО КОНТИНЕНТУ

Культура та мистецтво країн Азії, Африки та Американського континенту.jpg

     Метою викладання навчальної дисципліни «Культура та мистецтво країн Азії, Африки та Американського континенту» є введення до навчального процесу базової системи теоретичних понять неєвропейських країн, вивчення здобувачами вищої освіти історії та сучасної теорії та практики в цій галузі. Програма спецкурсу розроблена для бакалаврів, чия підготовка в галузі теорії та історії взаємодії Сходу і Заходу може стати складовою частиною структури їх майбутньої професійної діяльності. Ці знання дозволять їм орієнтуватися в складній релігійної, політико-культурної та іншої обстановці, що характеризує специфіку взаємодії Сходу і Заходу в різні періоди його минулого і сьогодення, і на науковій базі прогнозувати тенденції контактів між ними в майбутньому. Даний курс тим більш актуальний, що в даний час наростають конфлікти між світами і світоглядами, з'являються і

розробляються концепції «зіткнень цивілізацій і культур». Використання фактичного матеріалу історичного минулого і поточного, наукової методології, знання сучасних концепцій і теорій наукових шкіл, розуміння логіки культурного процесу - ось характерні риси курсу.

      Завданнями дисципліни є: стимулювати формування загальнокультурних компетенцій бакалавра через: розвиток у нього культури мислення; вміння аналізувати теорії та історії взаємодії народів і культур Сходу і Заходу; оволодіння способами і технологіями взаємодії, роботою з історичною інформацією; сприяти формуванню загальнопрофесійних компетенцій бакалавра за допомогою розкриття взаємозв'язку економічної, політичної та культурної історії нового і новітнього періоду; визначення місця країн Азії та Африки в світовому історичному процесі; толерантного сприйняття соціальних і культурних відмінностей, шанобливого і дбайливого; ставлення до історичної спадщини і культурних традицій країн «Сходу» і «Заходу».

ВИКЛАДАЧІ

2_препод-removebg-preview.png

ДОБРОЄР НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА

Кандидат культурології, доцент

Гарант програми "Культурологія"

Email: dobroer75@gmail.com

bottom of page