top of page

КУЛЬТУРА ПОВСЯКДЕННОСТІ

Культура повсякденності.jpg

       Курс «Культура повсякденності» є певною мірою методологічним, дозволяє студентам осмислити базову проблематику культурології з огляду на способи її культурологічного дослідження та щільного опису, демонструє принципову плюралістичність культурології, а тим само й презентує теоретичні засади побутування в сучасній культурі численних ментальних конструктів, як от життя і смерть, гендер, тілесність, ідентичностей тощо.

У процесі вивчення курсу увага зосереджується на засвоєнні знань з таких питань: специфіка ментальних конструктів культури, історичні та актуальні тенденції розвитку повсякденного життя, що розуміється як складне поєднання життя матеріального, соціального і емоційного (за Ф. Броделем), теоретичні засади дослідження останніх в процесі їх

функціонування в культурі, техніки  аналізу культурних текстів та артефактів з метою визначення їх повсякденного аспекту. Основним об’єктом вивчення в курсі «Культура повсякденності» є феномен екзистенції, що його взято в загальнотеоретичному аспекті, куди входить і вивчення загальних парадигм буття, як ментальної основи повсякденної культури, й розгляд ритуально – церемонійних та етикетних формах побуту, й встановлення прямого чи опосередкованого зв’язку цих основ ментальності з поведінкою, матеріальним життям, емоційним фоном різних епох.

ВИКЛАДАЧІ

Ткаченко_фото-removebg-preview.png

ТКАЧЕНКО РУСЛАНА ВАСИЛІВНА

Кандидат мистецтвознавства, доцент

Email: ruslana.tkachenko@gmail.com

КОРИСНІ МАТЕРІАЛИ

bottom of page