top of page

АНТРОПОЛОГІЯ МІСТА

Мета - підготовка висококваліфікованих фахівців з культурології з фундаментальною професійною підготовкою та методологічною культурою, що спрямована на наукове пізнання й практичну діяльність у галузі дослідження культури міста.
Завданнями дисципліни є: формування теоретико-методологічних світоглядних знань студентів в галузі культурної антропології з фокусом на міських дослідженнях; вміння самостійно мислити на основі ґрунтовного знання курсу; аналізувати прочитані першоджерела, застосовувати методологію культурної антропології для вирішення практичних завдань міського розвитку; вміння застосовувати специфіку

культурно-антропологічної візії світу для осягнення дійсності та формування власної позиції, застосовувати набуті знання при аналізі нагальних проблем міського сьогодення; володіння навичками організації процесу самостійної роботи з освітньою та науковою літературою; вміння критично осмислювати основні ідеї культурної антропології та формувати власну теоретичну позицію стосовно ключових проблем розвитку міст.

ВИКЛАДАЧІ

IMG-302b8fc577fdb6053fcbedaca678c038-V-removebg-preview.png

ДОБРОЄР НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА

Кандидат культурології, доцент
Email: dobroer75@gmail.com

КОРИСНІ МАТЕРІАЛИ

metodichki-na-pruzhinu-300x300-removebg-preview.png
bottom of page