top of page

ЕКОЛОГІЯ КУЛЬТУРИ: ФІЛОСОФІЯ, РЕЛІГІЯ, НАУКА

Метою викладання навчальної дисципліни "Екологія культури: філософія, релігія, наука" є підготовка висококваліфікованих фахівців з філософії, які сполучатимуть фундаментальну професійну підготовку із плюралістичним мисленням та високою методологічною культурою творчого пізнання й практичною діяльністю; введення до навчального процесу базової системи теоретичних понять; оволодіння здобувачами вищої освіти системою філософських знань, науковою методологією, а також формування світогляду, творчого мислення й високої духовної культури.

Завданнями дисципліни є: формування теоретико-методологічних світоглядних знань здобувачів вищої освіти у мейнстримі предмету філософії «людина - світ»; вміння самостійно мислити на основі ґрунтовного знання курсу; аналізувати прочитані першоджерела, застосовувати філософську методологію для вирішення практичних завдань; вміння застосовувати специфіку філософського мислення для осягнення дійсності; володіння навичками формування власної позиції, застосовувати набуті знання при аналізі нагальних проблем сьогодення; володіння навичками організації процесу самостійної роботи з освітньою та науковою літературою; формування уміння аналізувати особливості розвитку різних філософських традицій; вміння критично осмислювати основні світоглядні ідеї та формувати власну теоретичну позицію.

ВИКЛАДАЧІ

IMG-302b8fc577fdb6053fcbedaca678c038-V-removebg-preview.png

РОЗОВА ТАМАРА ВІКТОРІВНА

Доктор філософських наук, професор
Академік Академії наук вищої школи України
Член спеціалізованої Вченої ради
Гарант програми PhD "Філософія"
Email: roztam21@gmail.com

bottom of page