top of page

АКТУАЛІЗАЦІЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

Мета вивчення навчальної дисципліни – забезпечити загальну теоретико-практичну підготовку майбутніх культурологів, яка слугуватиме основою для їхньої практичної роботи; формування у студентів – культурологів знань та вмінь щодо організації та впровадження заходів з актуалізації культурної спадщини. Культурна спадщина уявляється як складова частина соціальної культури. В курсі передбачено аналіз концепцій, підходів до визначення сутності понять; аналізується сучасний міжнародний досвід щодо особливостей збереження об’єктів культурної спадщини та механізмів, способів та напрямів актуалізації культурних артефактів.

Практичне значення та використання отриманих знань: узагальнити міжнародні та вітчизняні практики реалізації історико-правового досвіду та наукових розробок у сфері актуалізації культурної спадщини; визначити теоретичні засади регулювання у сфері актуалізації культурної спадщини та скласти термінологічний словник з теми; виявити недоліки та особливості практичного здійснення актуалізації культурної спадщини в сучасних умовах; розробити пропозиції щодо вдосконалення механізмів та засобів регулювання, збереження та актуалізації культурної спадщини; сприяти розвитку професійно-наукової ідентичності, розвитку тих якостей особистості, що мають для майбутнього культуролога особистісне професійне значення в контексті інтеграції у європейський освітній простір.

ВИКЛАДАЧІ

IMG-302b8fc577fdb6053fcbedaca678c038-V-removebg-preview.png

РОЗОВА ТАМАРА ВІКТОРІВНА

Доктор філософських наук, професор
Академік Академії наук вищої школи України
Член спеціалізованої Вченої ради
Гарант програми PhD "Філософія"
Email: roztam21@gmail.com

IMG-302b8fc577fdb6053fcbedaca678c038-V-removebg-preview.png

ОВЧАРЕНКО ТЕТЯНА СТАНІСЛАВІВНА

Кандидат культурології, доцент
Email: leditiaamadeys72@gmail.com

bottom of page