top of page

КУЛЬТУРНІ ТА КРЕАТИВНІ ІНДУСТРІЇ МІСТА

Мета вивчення навчальної дисципліни – є підготовка висококваліфікованих фахівців з культурології, які сполучатимуть фундаментальну професійну підготовку із плюралістичним мисленням та високою методологічною культурою творчого пізнання й практичною діяльністю; введення до навчального процесу базової системи теоретичних понять; оволодіння здобувачами всіх форм системними знаннями про базові поняття, методи, результати і перспективи вивчення культурних та креативних індустрій в місті; вміння дати комплексний аналіз поняття культурних та креативних індустрій, науково обґрунтувати їх систему, а також розробити практичні рекомендації щодо

вдосконалення в області культури. У процесі вивчення курсу увага зосереджується на засвоєнні знань з таких питань: основні теоретичні концепції та методологічні підходи щодо вивчення культурних та креативних індустрій; їх поняття і зміст як складової культури; основні етапи становлення і розвитку сучасного етапу розвитку в Україні.

ВИКЛАДАЧІ

IMG-302b8fc577fdb6053fcbedaca678c038-V-removebg-preview.png

ДОБРОЄР НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА

Кандидат культурології, доцент
Email: dobroer75@gmail.com

IMG-302b8fc577fdb6053fcbedaca678c038-V-removebg-preview.png

ЛИСЬ ДАР'Я АНАТОЛІЇВНА

Доктор філософії (PhD) 121 - Інженерія програмного забезпечення,
Старший викладач
Email: lys.daria@op.edu.ua

bottom of page