top of page

ВІЗУАЛЬНІСТЬ В ЕПОХУ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Метою викладання навчальної дисципліни «Візуальність в епоху цифрових технологій» є формування у висококваліфікованих фахівців з культурології, кіберкультури, культурної урбаністики, сучасного рівня інформаційної та цифрової культури, є оволодіння здобувачами основними поняттями та базовом фактографічним матеріалом з історії візуальної культури, так і ключовими теоретичними концептами дослідницької парадигми візуальних та культурних досліджень. Надати здобувачам можливості соціокультурного дослідження візуальних практик – їх інститутів, аудиторій, технологій та культурних форм.

Задачі дисципліни:
- надати уявлення про візуальну культуру як предмет наукового вивчення;
- розглянути підходи та методи вивчення візуальної культури у гуманітарних та технічних науках;
- надати уявлення про еволюцію візуальної культури у європейській та вітчизняній історії;
- оволоділи спеціальними навичками дослідження візуальної культури;
- дослідити історію становлення візуальної культури, показати шляхи її трансформації в умовах нових візуальних технологій;
- вивчити теоретико-методологічну основу дослідження візуальної культури;
- показати можливості візуальної культури як засобу соціокультурного проектування.

ВИКЛАДАЧІ

IMG-302b8fc577fdb6053fcbedaca678c038-V-removebg-preview.png

ЩОКІНА ОЛЕНА ПЕТРІВНА

Кандидат культурології, доцент
Член Національної спілки художників України
Email: culturaonpu@gmail.com

IMG-302b8fc577fdb6053fcbedaca678c038-V-removebg-preview.png

ЛИСЬ ДАР'Я АНАТОЛІЇВНА

Доктор філософії (PhD) 121 - Інженерія програмного забезпечення, старший викладач
Email: lys.daria@op.edu.ua

bottom of page