top of page

СПОСОБИ АНАЛІЗУ КУЛЬТУРНОГО ТЕКСТУ

Способи аналізу культурного тексту.jpg

      Метою викладання навчальної дисципліни «Способи аналізу культурного тексту» – є введення до навчального процесу базової системи теоретичних понять про як узагальнення, так і конкретизація системи теоретичних понять з культурології, розглядання історичних та сучасних теоретичних моделей і способів культурологічного аналізу, завдяки чому виникає можливість  подальшого теоретико-аналітичного вивчення історичних і сучасних культурних феноменів. В процесі освоєння курсу здобувачі повинні отримати уявлення про основні варіанти розуміння феномену культурного тексту, способи і засоби його інтерпретації на протязі існування світової культури,  а також про визначення культурного тексту і  основні концепції щодо його аналізу у школах і напрямках сучасної культурології. Важливе значення у курсі приділяється вмінню визначати

особливості текстів культури та їхні внутрішні структурні та змістовні закономірності, виробленню навичок аналізу текстів  культури  та спроможності орієнтуватися в основних напрямках сучасної культурологічної думки. Ґрунтуючись на знаннях, що їх засвоєно  в цьому курсі,  здобувачі мають використовувати надбанні знання та практичні навички у власній практиці, зокрема в написанні кваліфікаційної роботи, а також аналіз основних підходів до вивчення інших курсів за даним напрямком.

      Об’єктом вивчення в курсі «Способи аналізу культурного тексту» є методологічна база сучасної культурології, засади якої уможливлюють різноманіття інтерпретаційних та аналізаторських підходів до явищ культури, сучасної культури зокрема.

     Завданнями дисципліни є: ознайомитись із теоретичними засадами та практичними методами/прийомами  аналізу культурних та художніх текстів; усвідомити провідні стратегії класичних і новітніх досліджень культури; опанувати засади  наукового культурологічного  дискурсу; сформувати уявлення  про сутність феномену культурного тексту, різноманітність способів його аналізу; усвідомити теоретичні моделі культури як підґрунтя різноманітних культурно-історичних феноменів; сформувати  уявлення про форми  самосвідомості   культури;  розвити здібності щодо визначення найбільш ефективних прийомів, форм, методів, засобів аналізу історичних  і сучасних феноменів культури; навчитися використовувати надбанні навички у теоретичній та практичній роботі у межах написання диплому бакалавра; сприяти розвитку професійно-наукової ідентичності, розвитку тих якостей особистості, що мають для майбутнього фахівця-культуролога особистісне професійне значення в контексті інтеграції у європейський культурний простір.

ВИКЛАДАЧІ

Без_названия-removebg-preview.png

БОРОДІНА НАТАЛІЯ В'ЯЧЕСЛАВІВНА

Кандидат філософських наук, доцент

Редактор журналу «Філософія і гуманізм»

(Index Copernicus)

Експерт національного агентства

забезпечення якості освіти 

Експерт з моніторингу прав людини при Секретаріаті Уповноваженого Верховної ради України з прав людини

Email: n.v.borodina@op.edu.ua

Ткаченко_фото-removebg-preview.png

ТКАЧЕНКО РУСЛАНА ВАСИЛІВНА

Кандидат мистецтвознавства, доцент​

Email: ruslana.tkachenko@gmail.com

bottom of page