top of page

КУЛЬТУРА ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ

images.jpg

   Мета курсу "Культура ділового спілкування" формування у студентів теоретичних знань і практичних навиків з підвищення ефективності спілкування на всіх рівнях професійної діяльності.

       Завдання дисципліни:

- вивчення теоретичних основ культури спілкування (міжособистісного, професійного, міжкультурного); 

- визначення ролі і значення спілкування в ділових взаємовідносинах, засвоєння знань і уявлень про культуру ділового спілкування в контексті сучасного підприємницького середовища та в професійній навчально-виховній діяльності;

- формування професійних навиків застосування ефективних засобів спілкування і побудови ділових відносин, а також усунення потенційних і наявних бар’єрів ділового спілкування;

- напрацювання студентами навиків самостійного аналізу механізмів ділових відносин в професійній діяльності та визначення шляхів їх вдосконалення;

- сприяння формуванню культури спілкування у студентів не лише як майбутніх фахівців, а й як активних членів суспільства, які володіють сучасними комунікативними компетенціями.

ВИКЛАДАЧІ

Прокопович-removebg-preview.png

ПРОКОПОВИЧ ЛАДА ВАЛЕРІЇВНА

Доктор філософських наук, професор

Кандидат технічних наук,

Академік Української Академії економічної кібернетики

Email: lada.prokopovich@gmail.com

bottom of page