top of page

ЕКСКУРСІЙНА СПРАВА

1595145980_2.jpg

     Метою вивчення дисципліни «Екскурсійна справа» є формування у здобувачів комплексу знань про морфологію екскурсії, моделювання екскурсії, з'ясування закономірностей впливу екскурсії на свідомість людини, а також введення до навчального процесу базової системи теоретичних понять про екскурсійну справу, вивчення  історії та сучасності, теорії та практики екскурсійної справи.

      Головний матеріал курсу складають культурологічні, історичні джерела,   що   є   досить   важливим   для   підготовки   культуролога. Беручи до уваги фахову специфіку, пов’язану з природою культурології як синтетичного гуманітарного знання, видається доцільним викладання дисципліни «Екскурсійна справа» перш

за все як складову частину світового культурного процесу та соціокультурної комунікації.

ВИКЛАДАЧІ

6_препод-removebg-preview.png

ОВЧАРЕНКО ТЕТЯНА СТАНІСЛАВІВНА

Кандидат культурології, доцент

Email: leditiaamadeys72@gmail.com

IMG_5277_edited.jpg

ЛИСЬ ДАР'Я АНАТОЛІЇВНА

 

Доктор філософії зі спеціальності 121 - Інженерія програмного забезпечення, старший викладач

Email: lys.daria@op.edu.ua

bottom of page