top of page

ІСТОРІЯ МОДИ

Історія моди.png

      Метою викладання навчальної дисципліни «Історія моди» є синтезування на прикладі культурного феномену моди системи теоретичних понять з культурології, аналіз як історичних, також і сучасних явищ і процесів у цій галузі, завдяки чому виникає можливість подальшого теоретико-аналітичного та історико-практичного вивчення історичних і сучасних культурних феноменів. В процесі освоєння курсу здобувачами повинні отримати уявлення про основні концепції в розумінні феномену моди, історичні варіації моди на протязі існування світової культури, тенденції розвитку моди у сучасній культурі. Важливе значення в курсі приділяється ставленню вміння визначати головні особливості тих чи

інших напрямків моди в їхніх внутрішніх структурних і змістовних закономірностях і співвідношеннях до культурних контекстів, виробленню навичок аналізу явищ у моді як своєрідних текстів культури.

Завданнями дисципліни є формування знань про сутність феномену моди, різноманітність засобів його аналізу, усвідомлення зміну моді як віддзеркалення, а інколи і підґрунтя різноманітних культурно-історичних процесів, формування уявлень про самосвідомість культури, яка відтворюється у моді.

ВИКЛАДАЧІ

Ткаченко_фото-removebg-preview_edited.pn

ТКАЧЕНКО РУСЛАНА ВАСИЛІВНА

Кандидат мистецтвознавства, доцент

Email: ruslana.tkachenko@gmail.com

bottom of page