top of page

ІСТОРІЯ МУЗИКИ

history-of-music-part-1.png

      Метою викладання навчальної дисципліни «Історія музики» є вивчення специфіки функціонування і розвитку музичної культури, еволюцію основних музичних жанрів і навчити використовувати здобуті знання у дослідницькій практиці. Велике значення в курсі приділяється аналізу музики як історико-культурного феномена та ії місця в сучасному світі, що є дуже важливим для фахівця – культуролога. У ході занять здобувачі повинні  скласти уявлення  про найважливіші події і явища музичної культури, а також освоїти основні поняття і терміни музичного мистецтва.

Завдання дисципліни:

- оволодіння здобувачами історії музичної культури, її етапами розвитку, провідними напрямками та стилями, починаючи з архаїчних форм  до специфічних  музичних явищ  сучасності;

- поглиблений аналіз закономірностей  культурно-історичного процесу розвитку музики як вида мистецтва, особливе вивчення музики як феномена художньої культури, знайомство с найвидатнішими  музичними творами;

- розуміння культурно-типологічних характеристик музичного мистецтва, діалектики розвитку основних культурно-історичних традицій  та музичної стилістики; виявлення місця і ролі музики у сучасних культуротворчих процесах.

ВИКЛАДАЧІ

Ткаченко_фото-removebg-preview_edited.pn

ТКАЧЕНКО РУСЛАНА ВАСИЛІВНА

Кандидат мистецтвознавства, доцент

Email: ruslana.tkachenko@gmail.com

bottom of page